Mediační služby

S čím vám můžeme pomoci

Snažíte se vyřešit spor a nedaří se Vám? Nedokázali jste zatím najít takové řešení, které by uspokojovalo Vás i druhou stranu? Ocitli jste se v dlouhotrvajícím konfliktu, který se nikam neposunuje? Můžeme Vám pomoci.

Zabýváme se řešením sporů v těchto oblastech: 

  • občanské spory
  • sousedské spory
  • pracovní spory, vnitrofiremní spory
  • spory mezi živnostníky
  • spory mezi obchodními partnery
  • komunitní spory

Spory spadající do oblasti rodinné mediace, tj. stanovení typu péče o děti, vyrovnání majetku apod. předáváme k řešení Mediačnímu centru Olomouc, které se na rodinnou mediaci specializuje. 

Oproti vyjednávání na vlastní pěst nebo řešení sporu soudní cestou má mediace některé výhody. Vážné spory, ve kterých účastníci prožívají silné emoce, je obvykle nemožné vyřešit vlastními silami. Školený profesionál - mediátor - dokáže i v takových případech pomoci oběma stranám tak, aby si vzájemně naslouchaly, lépe pochopily potřeby a zájmy druhého a našly uspokojivé řešení. Při mediaci nedochází k odcizení účastníků, jak tomu často bývá v průběhu soudního procesu. Mediace naopak vztahy mezi stranami zlepšuje. Mediace je také obvykle rychlejší a levnější než soud.

Chcete využít mediace? Pokud ano, potom v první řadě zjistěte, jestli je druhá strana ochotná přijít na mediační sezení. Pokud ano, tak nás kontaktujte a my se s Vámi dohodneme na dalším postupu. Pokud druhá strana o mediaci mnoho neví nebo o ní má zkreslené představy, doporučte jí tyto stránky a možná ji pro mediaci časem získáte. 


Ceník

Mediace je placená služba. Mediační sezení trvá obvykle dvě až tři hodiny. Platí se za každou započatou hodinu podle ceníku: 

O platbu se účastníci, pokud se nedohodnou jinak, dělí rovným dílem. Běžné mediační sezení, ve kterém se řeší např. sousedský spor mezi 2 účastníky, tak stojí celkem 3 000 Kč, což znamená 1 500Kč pro každého účastníka. Mediace se platí po uskutečněném sezení převodem na účet.

Přítomnost dalších osob při mediaci (např. právníků stran) klade na mediátora zvýšené nároky a proto se cena mediace v takovém případě zvyšuje. Konkrétní částku Vám sdělíme na vyžádání.