Náš mediátorský tým

Mgr. Petr Dvořák, akreditovaný mediátor

Vystudoval jsem PdF UP Olomouc. Mediační výcvik jsem absolvoval u Asociace Mediátorů ČR, kde jsem posléze také získal akreditaci. Absolvoval jsem také výcvik v transformativní mediaci, které se v současné době věnuji. Působím jako mediátor a lektor komunikace, zaměřuji se zejména na řešení pracovních a rodinných sporů. V současné době působí jako mediátor také v Mediačním centru Olomouc.

Mgr. Lenka Dušková, akreditovaný mediátor

Výcvik jsem absolvovala u Asociace mediátorů ČR a v zahraničí. Akreditovaná jsem u Asociace mediátorů ČR. Věnuji se mediaci, facilitaci a přednáším na UP Olomouc.