Časté dotazy

1. Co je to mediace a co mi přinese?

Mediace je moderní a efektivní způsob řešení sporů za pomoci nestranného profesionála - mediátora. Při mediaci se vy a druhá strana sporu setkáte na neutrálním území, v kanceláři mediátora. V průběhu mediačního sezení společně hledáte takové řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným. Školený mediátor při tom uplatňuje postupy a techniky, které vedou k tomu, že si účastníci jsou ochotni naslouchat, lépe si porozumí a pochopí situaci z pohledu druhé strany. Výsledkem mediace bývá ve zhruba dvou třetinách případů dohoda mezi vámi a druhou stranou, a to dohoda, se kterou jste vy i druhá strana spokojení.

Mediace samozřejmě není všelék a nehodí se na řešení všech sporů. Nejlépe funguje v případě, když stranám sporu nějakým způsobem záleží na tom druhém a když se spolu strany sporu budou i nadále setkávat - což se týká třeba spolupracovníků, obchodních partnerů, sousedů nebo manželů. K mediaci vás nikdo nemůže nutit, účast je dobrovolná.

2. Jak vypadá mediační sezení v praxi?

Setkání probíhá v kanceláři mediátora (nebo u sporů mezi zaměstnanci může mediace probíhat přímo ve firmě). Začíná krátkým úvodem, při kterém Vám mediátor vysvětlí, jak vše bude probíhat, a dohodnete se na základních pravidlech společné komunikace. Potom mediátor hovoří střídavě s Vámi a s druhou stranou a zjišťuje podrobnosti k případu, který řešíte. V průběhu hovoru postupně vyjde najevo, jestli existují nějaké společné zájmy a jestli je možné na něčem postavit vzájemnou dohodu. Mediátor v průběhu mediace vytváří takové prostředí, abyste se cítili dobře a bezpečně a aby byl rozhovor produktivní a směřoval k dohodě. Pokud jste s průběhem mediace výrazně nespokojení, můžete kdykoli v jejím průběhu odejít (ale stojí za to jí dát ze začátku šanci alespoň první hodinu).

Pokud je mediace úspěšná, tak končí tím, že vy a druhá strana zformulujete společnou dohodu. Dohoda je nakonec sepsaná a podepsaná Vámi i druhou stranou. Někdy se stane, že záležitost nestihnete vyřešit při prvním sezení. V takovém případě se obvykle domluvíte, že přijdete k mediátorovi znovu.

3. Jak dlouho mediace trvá, kolik stojí a kdo ji platí?

Mediační sezení trvá zhruba tři hodiny. Je důležité, abyste si na mediaci skutečně vyhradili čas a mohli se na ni soustředit bez velkého vyrušování.

Mediace se hradí podle ceníku na našich internetových stránkách v sekci Služby. Platí se vždy každá započatá hodina mediace. Pokud se nedohodnete s druhou stranou jinak, obvykle se o náklady podělíte rovným dílem.

4. Co když mediace nedospěje k dohodě? Platím za ni i v takovém případě?

Ano, i v takovém případě se za mediaci platí. Účastníci platí každou započatou hodinu mediace, takže pokud např. mediace skončí z nějakého důvodu již po hodině a půl, účastníci zaplatí za dvě hodiny mediace.

5. Spor, který řešíme, se týká hodně specifické oblasti. Co když mediátor nemá z této oblasti dostatečné znalosti?

Mediátor neposkytuje žádné rady, jak spor vyřešit, nedoporučuje řešení ani nenavrhuje, co by měli účastníci udělat. Za navrhnutí vhodného řešení jste zodpovědní Vy a druhá strana sporu. Důležitým principem je to, že mediátor je zcela nestranný a neutrální. Jeho role spočívá v tom, že usnadňuje komunikaci mezi Vámi a druhou stranou a provádí Vás bezpečně procesem, který Vám umožňuje se s druhou stranou domluvit. Rozsáhlé znalosti z oblasti, které se spor týká, mohou mediátorovi jeho práci spíše ztížit. 

6. Spor se týká citlivých záležitostí. Co když mám strach, aby se to, o čem budeme hovořit, nedostalo k někomu dalšímu?

Mediátor je vázaný mlčenlivostí. Kvalitní mediátoři se řídí Etickým kodexem mediá-torů, (https://www.amcr.cz/dokumenty/kodex.pdf) ve kterém je jasně stanoveno, že informace, které zazní při sezení, jsou diskrétní.

7. Co když nebudu spokojený s dohodou, která vznikne?

Mediátor používá takové postupy, aby se to nestalo. Dohoda je společným dílem Vás a druhé strany. Před jejím sepsáním a podpisem si mediátor ověřuje, jestli jste s ní opravdu spokojení.

8. Co když si chci vzít na mediaci svého právníka nebo nějakou jinou osobu?

Máte na to samozřejmě právo. Pokud tuto možnost využijete, je důležité o tom informovat druhou stranu, aby nebyla překvapená, což by mohlo mediaci hned zpočátku narušit nebo úplně znemožnit. Druhá strana také pravděpodobně této možnosti bude chtít využít. Mediace bývá při účasti více osob dražší. Je také samozřejmě možné výsledek mediace s právníkem konzultovat, nebo se s ním spojit v průběhu mediace při přestávce např. telefonicky.