Mediace je efektivní metoda řešení konfliktů


Mediace je moderní a efektivní metoda řešení sporů. Uplatňuje se při řešení sporů mezi občany, ve firmách, mezi obchodními partnery, živnostníky, sousedy, členy komunit a příbuznými. Při mediaci jeden nebo více mediátorů pomáhá najít účastníkům takové řešení, se kterým jsou všechny strany sporu spokojené a které budou chtít dobrovolně realizovat.


Mezi hlavní výhody mediace patří:

  • respektování autonomie účastníků sporu, zohlednění jejich potřeb a zájmů, kontrola nad výsledkem jednání
  • výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování
  • budování zdravého vztahu znesvářených stran
  • jednání v bezpečném a neformálním prostředí
  • nižší časová i finanční investice než při řešení sporu soudní cestou


Které spory se hodí pro řešení formou mediace: 

  • takové, u kterých budete dále v kontaktu s druhou stranou, budete muset komunikovat nebo spolupracovat (např. sousedé, kteří žijí vedle sebe, manažeři pracující v jedné firmě, dodavatel dlouhodobě spolupracující se zákazníkem)
  • takové, ve kterých záleží na vztahu mezi vámi a druhou stranou
  • takové, které se vám nedaří vyřešit vlastními silami, které se protahují a opakují

Rozhodnete-li se spor řešit s pomocí mediátora, dohodněte se o tom s druhou stranou a poté nás kontaktujte. Nabídneme Vám volné termíny k mediaci a vysvětlíme Vám další postup. Mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Pokud se spor nevyřeší na prvním sezení, je možné dohodnout pokračování mediace. 


Mediace probíhají v průběhu celého týdne mezi 8:00 až 20:00 hodinou, výjimečně je možné si dohodnout mediaci o víkendu. Obvykle jsme schopni nabídnout termín v horizontu nejvíce tří týdnů. Mediace se účastní jeden, popřípadě dva mediátoři. 

Kdo jsme

Petr Dvořák

Akreditovaný mediátor

Výcvik jsem absolvoval u Asociace mediátorů ČR, kde jsem získal akreditaci. Mám výcvik také v transformativní mediaci. Věnuji se mediaci a lektorské činnosti. 

Lenka Dušková

Akreditovaná mediátorka

Výcvik jsem absolvovala u Asociace mediátorů ČR a v zahraničí. Akreditovaná jsem u Asociace mediátorů ČR. Věnuji se mediaci, facilitaci a přednáším na UP Olomouc.


Novinky a články

Účastnili jsme konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů

21. - 22.5.2018 v Brně proběhla mezinárodní konference o tom, jak zapojovat děti při rodinných sporech do mediace. Na konferenci vystoupila řada zajímavých řečníků z několika cizích zemí, kteří se podělili o svoje zkušenosti a poznatky. Na téma zapojení dětí proběhlo také několik workshopů.

Přítomní odborníci se shodli na tom, že zapojení dětí do mediace je v řadě případů žádoucí a přínosné, klíčové je přitom zajistit bezpečí dítěte. Možností, jak to konkrétně udělat, je přitom více, a praxe se v různých zemích liší. Propracovaný způsob zapojování dětí do mediace funguje v Mediačním centru Olomouc, které ho také v jednom z příspěvků prezentovalo.


Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

1. Co je to mediace a co mi přinese?

2. Jak vypadá mediační sezení v praxi?

3. Jak dlouho mediace trvá, kolik stojí a kdo ji platí?

4. Co když mediace nedospěje k dohodě? Platím za ni i v takovém případě?

5. Spor, který řešíme, se týká hodně specifické oblasti. Co když mediátor nemá z této oblasti dostatečné znalosti?

6. Spor se týká citlivých záležitostí. Co když mám strach, aby se to, o čem budeme hovořit, nedostalo k někomu dalšímu?

7. Co když nebudu spokojený s dohodou, která vznikne?

8. Co když si chci vzít na mediaci svého právníka nebo nějakou jinou osobu?

Odpovědi najdete v sekci ČASTÉ DOTAZY.Mediační služby pro okres Olomouc:  

mediace občanských sporů / mediace sousedských sporů / mediace obchodních sporů / mediace pracovních sporů / mediace podnikatelských sporů / mediace komunitních sporů / facilitace / školení v oblasti řešení konfliktů / poradenství